Regulamin portalu lovegames.pl


 1. Informacje podstawowe

  1. Zamieszczenie ogłoszenia w portalu jest bezpłatne i całkowicie dobrowolne.
  2. Administracja nie ingeruje w treść wiadomości.
  3. Administracja ma prawo do usuwania treści, gdy są niezgodne z prawem, działają na szkodę portalu oraz naruszają dobre obyczaje.


 2. Ogłoszenia użytkowników

  1. Ogłoszenie jest zamieszczane po wypełnieniu formularza oraz kliknięciu linka aktywacyjnego w przesłanej wiadomości e-mail.
  2. Informacje niezbędne do aktywacji ogłoszenia znajdują się w liście aktywacyjnym.
  3. Ogłoszenia których ważność minęła są automatycznie usuwane. (Czas ważnośći wybierą się w momencie wypełniania formularza)
  4. Użytkownik ma prawo do rezygnacji w każdym czasie z ogłoszenia oferowanego przez portal lovegames.pl klikając link kasujący z odpowiedniej wiadomości e-mail.
  5. Wiarygodność publikowanych danych nie jest kontrolowana przez portal lovegames.pl.
  6. Administracja zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszenia bez podania przyczyny.


 3. Zobowiązania użytkowników

  1. Osoba zamieszczająca ogłoszenie zobowiązana jest swoimi działaniami nie naruszać obowiązujących w Polsce przepisów prawa, postanowień Regulaminu oraz zasad etykiety sieciowej, a w szczególności:
   1. nie naruszania praw i godności innych osób,
   2. nierozsyłania spamu,
   3. niereklamowania marek, portali oraz usług.
  2. Użytkownik wyraża zgodę na wyświetlanie w portalu reklam adresowanych bezpośrednio do użytkownika.
  3. Użytkownik zobowiązuje się również nie zamieszczać zbyt wielkiej liczby ogłoszeń.


 4. Dane osobowe użytkowników

  1. Użytkownik podając swoje dane osobowe oświadcza że:
   1. są zgodne z prawdą,
   2. wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych przez portal lovegames.pl (zg z Ustawą z 29.08.1997 r. O ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133 z 1997 r.) w zakresie niezbędnym do działania portalu.
  2. Użytkownicy mają prawo wglądu do swoich danych, poprawiania oraz żądania ich usunięcia. W tym celu należy zwrócić się pisemnie (za pośrednictwem poczty elektronicznej) do Administracji. Zgłoszenie przez Użytkownika wniosku o usunięcie jego danych, powoduje niemożliwość użytkowania przez niego usług portalu i równoważne jest z usunięciem wszystkich jego ogłoszeń.
  3. Dane użytkowników nie będą przekazywane ani udostępniane innym podmiotom.
  4. Dane osób zamieszczających ogłoszenie są chronione i wykorzystywane tylko do celów niezbędnych do działania portalu o czym Użytkownik został poinformowany w chwili dodawania Ogłoszenia.
  5. Użytkownik w chwili zamieszczania ogłoszenia oraz odpowiedzi na ogłoszenia umieszczone w portalu potwierdza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem i zgadza się z jego postanowieniami.


 5. Odpowiedzialność i prawa portalu lovegames.pl

  1. Portal lovegames.pl nie ponosi odpowiedzialności za:
   1. sposób korzystania z serwisu oraz skutki wynikające z jego używania, kontaktu z innymi użytkownikami czy nawiązywania znajomości,
   2. pocztę wysłaną oraz przyjmowaną przez użytkowników,
   3. informacje oraz materiały pobrane z sieci Internet ani za skutki ich wykorzystania,
   4. za treści i opinie użytkowników zamieszczane w portalu.
  2. Portal lovegames.pl zastrzega sobie prawo, a Użytkownik to prawo akceptuje, do:
   1. wyłączania portalu lovegames.pl, także bez uprzedniego powiadomienia, w celu dokonania prac serwisowych,
   2. natychmiastowego zablokowania każdego ogłoszenia gdy zachodzi podejrzenie, że jest wykorzystywane niezgodnie z prawem bądź regulaminem portalu - do czasu wyjaśnienia sprawy,
   3. skasowania wszystkiego co znajduje się na serwerze lovegames.pl - łącznie z danymi użytkowników,
   4. zablokowania dostępu do portalu.
  3. Portal lovegames.pl zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.


 6. Inne uregulowania

  1. Wszelkie informacje o naruszeniach niniejszego Regulaminu proszę zgłaszać przez formularz kontaktowy.
  2. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania prosimy zgłaszać przez formularz kontaktowy portalu.
  3. Użytkownik oświadcza, że:
   1. nie cierpi na upośledzenie umysłowe ani też żadną chorobę psychiczną powodującą brak zdolności do rozpoznania znaczenia swoich czynów lub zdolności do kierowania swoim postępowaniem,
   2. ma ukończony 18 rok życia,
   3. ma świadomość iż w tym serwisie mogą być zamieszczone materiały erotyczne, w tym materiały ukazujące pełne stosunki płciowe,
   4. oglądanie materiałów erotycznych nie narusza jej godności osobistej i nie jest sprzeczne z jej przekonaniami światopoglądowymi i religijnymi,
   5. odbiór treści zawartych w tym serwisie nie został mu narzucony, lecz z własnej woli i na własną odpowiedzialność chce zapoznać się z jego zawartością,
   6. w pełni akceptuje wszystkie zapisy niniejszego Regulaminu i zasad polityki prywatności,
   7. będzie korzystać z konta zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi,
   8. będzie na bieżąco kontrolować zmiany w Regulaminie zamieszczonym na tej stronie.


 7. Warunki zamieszczania zdjęć w portalu

 8. Zamieszczając ogłoszenie w portalu lovegames.pl akceptujesz także poniższe zasady dotyczące fotografii umieszczanych w ogłoszeniach:
  1. Zdjęcie jest umieszczane dobrowolnie.
  2. Zdjęcie musi mieć rozmiar oraz format podane podczas ładowania fotografii.
  3. Zdjęcie główne w ogłoszeniu musi spełniać następujące warunki:
   1. nie może zawierać treści pornograficznych
   2. nielegalnie kopiowanych zdjęć z Internetu,
   3. zdjęć przedstawiających więcej niż twoją osobę.
  4. Nie można umieszczać zdjęć:
   1. nielegalnie kopiowanych zdjęć z Internetu,
   2. przedstawiających znane osoby,
   3. przedstawiających inną osobę jako ciebie,
   4. osób, które sobie tego nie życzą,
   5. reklamowych,
   6. naruszających zasadę dobrego smaku: pokazujących fekalia, zwłoki, zdjęcia odpychające,
   7. pornograficznych.